Politički marketing ukratko

Politički marketing je metoda za napraviti dobre kampanje. Njegovi sastojci su  politička nauka,  izborna sociologija i komunikacija. Razlike s trgovinskim  marketingom jače su od sličnosti. Mit o političkom marketingu je poznatiji od  metode. Nije točno da politički marketing gradi prazne i kozmetičke kampanje  usredotočene na privid. Naprotiv, kampanje koje grade dobri konzultanti imaju  moćne sadržaje, strogo čuvaju povijesni identitet političkih stranaka, poštuju  osobnost kandidata i predlažu razumne ponude usmjerene na razvoju zemalja. Metoda Političkog marketinga polazi od poznavanje glasačkog tijela i od  dijagnoze izbora. Putem anketa, proučavanje javnog mijenja i statističkih analiza,  pokušava doći do četiri ključnih operativnih spoznaja:  kakav je kandidat, kakvi su njegovi protivnici, kakvi su glasaći i kakvi  su izbori. Ta polazna točka, poznata i kao društveno-politička dijagnoza, omogućuje graditi strategiju kampanje, koja se  sastoji od jedne poruke , od ciljanih skupina kojima je poruka upućena, od sredstava za javno priopćavanje koji će se   koristiti i od specifičnog upravljanja s vremenom za procesuiranje  sadržaja. Kampanja orijentirana metodom političkog marketinga postiže da poruka bude jedna. Slogan kampanje poručuje isto što i  imidž kandidata. Postoji jedna jedina poruka koja se prenosi na tisuću načina. Dobro poznata savjetovališta za imidž  kandidata je jasan i nepogrešiv način da kandidat na neverbalni način kaže isto što kaže ostatak njegove kampanje riječima  i argumentima. Temelj dobrih poruka je sačinjen od jakih točaka kandidata, od identiteta njegove stranke i od želja i bojazni glasaća.  Kad  se poruka gradi s ovim sastojcima, rezultat je učinkovit.  Poruka se prenosi glasačima ali ne svima u isto vrijeme niti na isti način. Dio glasaća je posebno zainteresirano za politiku,  čita novine. Drugi nisu zainteresirani, nisu informirani i ne vole čitati. Prvi znaju puno ranije kada se održavaju izbori i za  koga ce glasati. Drugi doznaju da će biti izbora samo nekoliko dana prije održavanja istih i lako mogu mijenjati političku  opciju.  Različite osobine glasaća centrifugiraju ili segmentiraju glasačko tijelo i omogućuju da se dozna u svakom trenutku  kampanje kome se prvenstveno treba obratiti, kojim formatom poruke i putem kojih medija. Kad su izbori daleko, dobro je  koristiti novine i političke argumente, jer tada se odlučuju za koga ce glasati informirani i načitani glasaći. Mnoge među  njima zovemo lidere javnog mnijenja. U poluvremenu dobro je koristiti radio i ponuditi konkretne i privlačne prijedloge, za  one koji odlučuju za koga će glasati uspoređujući ponude svakog kandidata.  Kad se približavaju izbori, važne su emocije  koje generira kampanja i osobnost kandidata. Oni koji nisu zainteresirani za politiku ne odlučuju na temelju političkog  uvjeravanja. Ovo je trenutak za najjednostavnije poruke, za imidž, za televiziju, za percepcije, za zavođenje, za osjećaj  moći koji generira kandidat.     temelji dobar dio svoje učinkovitosti na dubokom poznavanju prirode i funkcioniranja sredstava za javno priopćavanje.  Kako napraviti medijski plan za izbornu kampanju, kako naučiti kandidata da postupa na najbolji mogući način pred  televizijskom kamerom ili na sučeljavanju, na koji način objaviti i najbolje prezentirati slike kako bi se izazvala pozitivna  percepcija našeg kandidata kod glasača. Sve te aktivnosti upućuju na zadaću konzultanata, koji koriste znanje političkog  marketinga akumulirano u znanstvenim istraživanjima i iskustvu iz brojnih uspješnih kampanja.  Politički marketing je disciplina usredotočena na strategiju. Kao takva, pripisuje odlučujuću važnost dubokom poznavanju  logike kojom se upravlja vremenom izvršavanja sadržaja jedne kampanje. U jednoj izbornoj kampanji, redoslijed čimbenika  dramatično mijenja proizvod. U takvim okolnostima, raditi dobre stvari je jednako važno kao i dobro raditi stvari. Osim toga,  potrebno ih je raditi, dan po dan, u pravom i točnom trenutku. Znati kada i zašto se počinje jedna kampanja ili  predkampanja. Kako se postiže utjecaj, zavođenje i moć. Kakve su tehnike za početak, održavanje i zatvaranje jedne  izborne kampanje. Znati ciljeve svakog pojedinačnog formata poruka, pravodobni protagonizam svakog sredstva javnog  priopćavanja, ciljane grupe koje treba pridobiti u svakom trenutku. Velike i suptilne složenosti koje su napravile od ove  discipline posao specijalista. Politički marketing je kutija s alatom za dobivanje izbora. Većinom tih alata upravlja se na jednostavan i učinkovit način  putem postupaka kojima se mogu naučiti izborni timovi, kako bi umnožili utjecaj i učinkovitost svoga posla.   U jednoj izbornoj kampanji mobiliziraju se brojni resursi i generiraju se ogromne nade. Sudbina jednog političkog projekta  nije banalna. Utječe na svakodnevni život milijuna osoba koje čine jednu zemlju. Ono što je u igri nameće da odnos prema  izbornim kampanjama bude profesionalan i s poštovanjem. Politički marketing je profesionalni odgovor složenim pitanjima  koja postavlja svaka kampanja. Ti odgovori čine razliku između projekata koji se primjenjuju i mijenjaju fizionomiju zemalja,  ili frustriranih i kratkotrajnih pokušaja koji nestaju između dvaju izbornih procesa.    Dr. Luis Costa Bonino
LCB Politički Marketing

LCB is a Political Consulting firm that specializes in designing and implementing election campaigns. 

Our director, Dr. Luis Costa Bonino, is the most highly-experienced, highly-qualified political consultant in the Americas and Europe.

LCB Politički Marketing
Hrvatska
© LCB Politički Marketing 2015
lcb@politicki-marketing.com